» » » » KTM AMPARO 8-RT 28″ 540

8s Nexus/RT

KTM AMPARO 8-RT 28″ 540

8s Nexus/RT

KTM Amparo 8-LL 28" 540